ŠV. KALĖDŲ ATGARSIAI

ADVENTO KALENDORIUS (2)
JORIO VIZBAROS IR JO MAMOS DOVANA
KAL_DINIUOSE SKAITYMUOSE BIBLIOTEKOJE
PRIE KATEDROS EGLUT_S
PRIE PRAKART_L_S KATEDROS AIK_T_JE
SVEIKINIMAI T_VELIAMS
URT_S SAKALYT_S  IR JOS MAMOS DOVANA (2)
VAKARON_JE (3)
VAKARON_JE (4)
VAKARON_JE (5)
VAKARON_JE (6)
VILT_S ADOMAVI_I_T_S IR JOS MAMOS DOVANA