••• Grįžti
• Mokyklos nuostatai
• Planavimo dokumentai
• Darbo užmokestis
• Paskatinimai ir apdovanojimai
• Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
• Finansinių ataskaitų rinkiniai
• Ūkio subjektų priežiūra
• Tarnybiniai lengvieji automobiliai

 

 

 

 

 

Administracinė informacija

Mokyklos nuostatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Ūkio subjektų priežiūra

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Informacija apie laisvas darbo vietas: 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

skelbia konkursą į pradinio ugdymo mokytojo(-s) pareigas

  

Darbo krūvis – 1 pareigybė (t.y., 1512 val. per metus arba 36 val. per savaitę)

Pareiginės algos koeficientas 0,9294 - 1,3053.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 1659,35 - 2330,48 €.

Darbo vieta – Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, Vaižganto g. 44, Ukmergė.

Darbo pradžia – 2024 m. rugpjūčio 26 d.

Darbo sutartis neterminuota.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.     turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją.

2.     būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (jei nėra išklausę studijų metu);

3.    mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;

4.    nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.    išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.    gyvenimo aprašymą;

5.    pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.    pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7.    atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu  Vaižganto g. 44 Ukmergėje; arba elektroniniu paštu dukstyna@dukstyna.lt;

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje  2024 m. birželio 7 - 21  d.  nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Telefonas pasiteiravimui: (8 340) 65290.

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus pakviesti į pokalbį, kurio laiką ir vietą pranešime kiekvienam asmeniškai.

Su atranką laimėjusiu asmeniu bus sudaryta neterminuota darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.


Konkursas vykdomas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu LR ŠMM  2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija 2022-07-27).

 

-----------------------------------------

 

 

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.


 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt