••• Grįžti
• Veikla

 

 

 

 

 

Karjeros ugdymo centras

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

Mokyklos karjeros specialistė

 

Karjeros ugdymo centro veikla

 

Tikslai

 • Padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes.
 • Kaupti darbo patirtį.
 • Ugdytis profesinę motyvaciją.
 • Planuoti būsimą karjerą.

Paslaugos

 Teikiama informacija apie:
 • profesijų pasaulį,
 • situaciją darbo rinkoje,
 • profesinės karjeros galimybes,
 • atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS.

Vyksta individualios konsultacijos, padedančios:

 • tirti įvairias profesinės karjeros galimybes,
 • susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis,
 • priimti sprendimą, renkantis mokymosi profilį, studijas ar būsimą profesiją
 
Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė:

 

♦Modesta Micukaitė, karjeros specialistas;

♦Leonora Lučanova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

♦Violeta Markauskienė, bibliotekininkė;

♦Indrė Gumbaragienė,  psichologė;

♦Asta Pažėrienė, socialinė pedagogė.

 

Vyksta individualios konsultacijos, padedančios:

♦  tirti įvairias profesinės karjeros galimybes;

♦  susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis;

♦  priimti sprendimą, renkantis mokymosi profilį, studijas ar būsimą profesiją.


 

NAUDINGA INFORMACIJA INTERNETE:

 

Apie profesijas:

 

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)

www.euroguidance.lt (profesijos, studijų galimybės Lietuvoje ir Europoje)

 

Apie darbo pasaulį:

 

www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)

 

Apie studijas:

 

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)

www.kurstudijuoti.lt  (įvairių mokomųjų dalykų testai)

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

 

Testai:

   

www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

www.karjerosmokykla.europass.lt/ (mokslas, darbas, karjera – kursinių balų    sudarymas)

     

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt