Grįžti

 

 

Neformalus ugdymas

 

Neformalusis vaikų ugdymas yra skirtas meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai. Ji įgyvendinama realizuojant neformaliojo švietimo programas ir organizuojant pažintinę-edukacinę veiklą. 

(Neformaliojo ugdymo veikla 2020-2021 m. m.)

Būrelio (klubo ar kt.) pavadinimas

Kelintų klasių mokiniai lanko būrelį (klubą)

Savaitinis valandų skaičius

Vardas, pavardė

Vaikų ritminių šokių kolektyvas „Išdaiga“

2-4

2

Blažinskienė Julija

„Kelionė į meno pasaulį“

1-4

2

Dikienė Zita

Informatikos pasaulyje

4b

1

Atkočiūnienė Danutė

„Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“

1a

1

Glasinskienė Daiva

„Kodėlčiaus klubas “

2b

1

Rakickienė Angelė

Teatras „Vaivorykštė“

2a

2

Minkštimienė Violeta

IT + matematika: „Matuok! Skaičiuok! Programuok!“

1b

1

Buklienė Diana

„Sporto pasaulyje“

4- ios

1

Edita Komarovienė

Tai mano verslas

6

2

Kristina Adamonienė

Tolerancijos ugdymo centras

7-8

2

Vida Pulkauninkienė

Jaunųjų ateitininkų būrelis

5-6

1

Kristina Vaicekauskienė

„Mokyklos  laikraštis – mokyklos atspindys“

5-7

1

Vaida Valatkienė

Merginų ritminių šokių kolektyvas „Mistika“

6-9

2

Blažinskienė Julija

Medijų  būrelis „Sustok akimirka žavinga.“

5-9

2

Dikienė Zita

„Kelionė po meno pasaulį“

5-10

2

Dikienė Zita

„Bičiuliai“

5-9

3

Indrė Gumbaragienė

„Papuošk savo aplinką“

5-6

2

Daiva Jablonskienė

Anglų klb. būrelis „Fairytales“

6-7

1

Lina Keturkienė

Anglų klb. būrelis „Get to know the world“

6-9

1

Aistė Kaušylienė

Jaunių choras

5-8

2

Vilma Retienė

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt