Projektai

 

„Mūsų CREDO - pripažink ir priimk“

Apie projektą

http://erasmus-plius.lt/uploads/SMPF%20images/logo.png            http://erasmus-plius.lt/uploads/images/erasmusplus_logo.png

2023 vasario mėn. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos projekto rengimo  komanda  pateikė paraišką Nacionalinei Švietimo Agentūrai  dalyvauti ES komisijos Erasmus+ programoje.  Paraiška NA buvo rengiama atsižvelgiant į strateginį mokyklos tobulinimo tikslą, atitinkantį nacionalinės programos "Lietuva 2030" prioritetus, - saugioje daugiakultūrėje aplinkoje ugdyti kompetentingą mokyklos bendruomenę, gebančią mokytis visą gyvenimą, suprasti ir valdyti edukacinius pokyčius europinės švietimo dimensijos kontekste. Noras ugdyti atvirą, kūrybišką, besimokančią veržlią ir pažangią mokyklos ir Ukmergės krašto bendruomenę paskatino inicijuoti šį projektą.

Projektas „Mūsų CREDO- pripažink ir priimk“ NA  įvertintas gerai, mokyklai skirta 32 130,00 EUR dotacija projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Mokyklos mokytojai turės galimybę dalyvauti  kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, dalintis gerąja patirtimi užsienyje, lankytis partnerių ugdymosi įstaigose.  Tikėtina, kad parsivežtos naujovės, tvarios idėjos ir tarptautinė patirtis padės kelti mokytojų ir mokinių kompetencijas, tobulinti neformaliojo ugdymo būdus tarptautinėje bendruomenėje, padės pagerinti mokymo kokybę ir mokinių pasiekimus, tikslingai tobulinant gebėjimą kūrybiškai organizuoti suasmenintą mokinių ugdymą(si) ir stiprinant pedagogų skaitmeninę kompetenciją.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt