Grįžti

 

 


 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla dalyvauja projekte  „ Prikelkime senolių patirtį iš krašto patirties“. Šio projekto  veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, teikėjas Ukmergės švietimo centras“.
Projekto tikslai:
1.Plėtoti vaikų gebėjimus atpažinti savo etnokultūrinio regiono ypatumus, puoselėjant ir saugant kultūros paveldą, siekiant brandinti vaikų tautiškumą ir patriotizmą.
2.Ugdyti vaikų tautiškumą ir pilietiškumą, socialines, komunikavimo kompetencijas, toleranciją ir pagarbą šalia gyvenantiems kitataučiams, bendradarbiaujant su etnokultūros puoselėtojais, vietos bendruomenėmis.
Projektas Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje prasidėjo spalio mėnesį. Jame noriai dalyvauja 22 pradinių klasių mokiniai, kurių vadovė Edita Komarovienė, ir  25  5-6 klasių mokiniai, vadovaujami Daivos Jablonskienės. Spalio mėnesį mokiniai aplankė paminklą „ Lituania Restituta“, sužinojo, kad paminklo kolona- originali , ji buvo griovėjų užkasta į žemę ,o vėliau atstatyta. Ukmergės piliakalnyje prisiminė legendą apie Ukmergės miesto atsiradimą.

Ukmergės kraštotyros muziejuje mokiniai apsilankė Senovinėje mokykloje. Labiausiai patiko rašyti  žąsies plunksna, nustebino mokyklinis suolas, bei  medinis portfelis, kurį vaikai nešdavosi į mokyklą.

Dalyvavo edukacinėje programoje „ Kraičio skrynios turtai“. Mokiniai susipažino su Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicijoje esančiais aukštaitiško kostiumo elementais, audinių, ornamentų kilme, spalva, bei jų paskirtimi. Patys dekoravo skryneles.


Lapkričio mėnesį ,  Dainavos kaime , mokiniai susitiko su amatininke- keramike Vita Vaitkevičiene. Ji pristatė vieną iš seniausių taikomosios dailės šakų- keramiką, pasakojo jos kilmę, gaminimo ir degimo būdus, aptarė ornamentiką.  Mokiniai grožėjosi  darbais iš molio.

Veprių miestelyje susitiko su juostų pynėja Algimanta Useliene. Ji papasakojo apie juostų raštus, spalvas, kam jos naudojamos, kaip rišamos.

Apsilankę Veprių muziejuje vaikai sužinojo, kad  jis  įkurtas 1967 m.  jo įkūrimo iniciatoriaus ir ilgamečio vadovo mokytojo Jono Žentelio asmeninės kolekcijos pagrindu. Šiuo metu ekspozicijoje ir fonduose yra apie 5000 eksponatų, atspindinčių Veprių krašto praeitį. Muziejaus ekspozicijoje pateikiama plati Veprių apylinkių istorijos ir etnografijos apybraiža.

 

 „Močiutės svetainė“

Projekto „ Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“  mokiniai pasitinka Šv. Kalėdas

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt