••• Grįžti

 

 

 

 

 

Projektas „Taiki mokykla“

2014 metų rugsėjo mėnesį Ukmergės Dukstynos mokykloje startavo pilotinis konfliktų prevencijos projektas „Taiki mokykla“, kurį  inicijavo ir pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 

Šis projektas – tai nauja konfliktų prevencijos programa skirta mokykloms, kurios siekia, kad jų bendruomenės nariai (dirbantys pedagogai bei besimokantys jaunuoliai, jų tėvai) taptų atidesni, supratingesni vienas kitam. Kartu kurtų draugišką mokymuisi ir bendravimui aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi fiziškai ir psichologiškai saugus

Projekto išbandymo tikslas – praktiškai patikrinti įgyvendinamos programos modelį, darbo metodus, nustatyti programos poveikį ir Mokykloje vykstančius pokyčius bei atsižvelgiant į gautus rezultatus patobulinti projektą.

Išbandant programą siekiama suteikti mokyklos bendruomenei žinių apie konfliktų aplinkybes, priežastis, pasekmes, didinti mokyklos personalo kompetencijas atpažinti konfliktus bei vykdyti jų prevenciją, mokyti specialistus vesti specialius užsiėmimus mokiniams kaip išvengti konfliktų, o jiems atsiradus – kaip efektyviau juos valdyti.

Projektas „Taiki mokykla“ bus išbandomas penkiose Lietuvos mokyklose: Jonavos Lietavos pagrindinėje mokykloje, Jiezno gimnazijoje, Vilniaus Sausio 13 – sios mokykloje, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijoje ir Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje.

Programa parengta ir išbandoma valstybinio projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Perspektyvinis išbandomų veiklų  grafikas
Veiklos pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis
Programos pristatymas mokyklos bendruomenei. 2014 m. rugsėjis
Situacijos ir programos poveikio vertinimas. Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti prevencinės programos poveikį 2014 m. rugsėjis ir 2015 m. balandis
Mokymai mokyklos mokytojų ir mokinių  komandai 2014 m. rugsėjis/spalis
Mokyklos mokytojų ir specialistų apmokymas pagal "Konfliktų prevencijos pagrindai mokykloje" 2014 m. spalis-lapkritis
Mokymai moksleiviai - moksleiviams pagal programą „Taiki mokykla - pagalba bendraamžiams". 2014 m. spalis– 2015 m. vasaris
Mokymai mokyklos mokytojų ir mokinių  komandai "Konfliktų prevencijos  strategijos kūrimas". 2015 m. vasaris - balandis
Projekto rezultatų ir programos aptarimas 2015 m. vasaris - balandis

Įsijunk šypseną

Gegužės mėn. 14 d. mokykloje vyko projekto „Taiki mokykla“ baigiamasis renginys „Įsijunk šypseną“.

I-X klasių mokiniai kartu kūrė draugišką mokymuisi ir bendravimui aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi fiziškai ir psichologiškai saugus. Mokėsi jausmų įvardijimo ir jų tinkamo reiškimo.

Prieš renginį mokyklos kabinetų durys pasipuošė mokinių pagamintais veideliais su šypsenomis.

Per 1-2 pamokas 1-4 klasių mokiniai kreidelėmis ant šaligatvio piešė šypsenėles.

Po 2 pamokų  1-10 klasių mokiniai ir mokytojai fotografavosi bendrai mokyklos  nuotraukai „Šypsena“.

3-5 pamokų pertraukų metu  skambėjo muzika, kuri mums dovanojo gerą nuotaiką.

Per 4 pamoką buvo įteikti pažymėjimai  projekto „Taiki mokykla“ dalyviams.

Konfliktų prevencijos projektas

2014-2015 m.m. mokykloje vykdomas konfliktų prevencijos projektas, saugios aplinkos mokykloje kūrimas „Taiki mokykla“ 5-10 klasių mokiniams.

Projekto koordinatorius direktoriaus pavaduotoja Leonora Lučanova. Mokymų vedėjai direktoriaus pavaduotoja Edita Usonienė, psichologė Indrė Gumbaragienė, socialinė pedagogė Asta Pažėrienė, logopedas, spec. pedagogas Dainius Mauricas, mokytojos Elvyra Augustinavičienė, Laima Firstova, Virginija Volungevičienė, Kristina Adamonienė, Rasa Žemaitytė.

Vedėjai 9 klasės mokinės Irmina Kačinskaitė, Gabija Grigaitė, 8a – Tomas Paknys, Liveta Martinonytė, Aistė Jankūnaitė, Urtė Silvija Stimburytė, Guoda Širinskaitė, 8c – Edgaras Bareika, Agnė Karvelytė, Gabrielė Mickutė, Paula Ramanauskaitė, Vija Suslavičiūtė  2015 m. sausio mėn. 05 d. – vasario mėn. 13 d. vedė po šešis užsiėmimus 6-9 klasių mokiniams, kuriuose  įvairiais interaktyviais metodais buvo nagrinėjamos konfliktų prevencijos ir intervencijos temos, mokiniai mokomi savęs ir kito pažinimo, jausmų įvardijimo ir jų tinkamo reiškimo, konfliktų atpažinimo ir jų sprendimo būdų, problemų sprendimo ieškojimo, savipaskatinimo, asmeninės patirties refleksijos įgūdžių.

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt