••• Grįžti

 

 

 

 

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMA

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt