••• Grįžti

 

 

 

 

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMA

Lietuvos respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektų ir veiksmų, už kurių vykdymą atsakinga švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsakingi vykdytojai

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt