Grįžti
Ugdymo organizavimas
Ugdymo kokybė
Pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių pasiekimų patikrinimas
Vaiko gerovės komisija
Pagalba mokiniui
Pamokų tvarkaraštis

 

 

  Ugdymas

  Mokykloje pagrindinėse pareigose dirba 26 vyresnieji mokytojai, 26 mokytojai metodininkai; metodininkas specialusis pedagogas – logopedas, vyresnysis socialinis pedagogas, psichologas ir mokytojo padėjėjas.  Mokyklos vadovai turi antrąją vadybinę kategoriją.

 

Ugdymo organizavimas

Ugdymo kokybės užtikrinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Vaiko gerovės komisija

Pagalbos mokiniui specialistai

Pamokų tvarkaraštis 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt