••• Grįžti

 

 

 

 

 

Misija, vizija

 

 

MOKYKLOS TOBULINIMO FILOSOFIJA

 

Mes tikime, kad:

 

  • Visi vaikai pajėgūs mokytis. Geroje mokykloje kiekvienas mokinys daro pažangą.

  • Žinios yra santykinės, o kaita nuolatinė. Turime išugdyti vaikų gebėjimą savarankiškai mokytis ir poreikį lavintis visą gyvenimą.

  • Suteikdami žinias ir pagrindinius mokymosi įgūdžius vaikus mokome mąstyti, vertinti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti visuomenėje.

  • Mokykla pati nuolat mokosi, kuria ir palaiko partneriškus santykius bendruomenėje, vertina savo rezultatus ir prognozuoja perspektyvą.

  • Vadovavimas yra ne asmeniui suteiktos pareigos, bet funkcijos, kurias (nukreipiami ir skatinami vadovo) gali padėti vykdyti kiti darbuotojai, grupės, komandos.


VERTYBĖS


  • Santykiuose ir struktūrose: kolektyvinis sprendimų priėmimas, įgalinimas ir lankstus užduočių pasiskirstymas,

  • Strategijose: jautrumas individualiems poreikiams, mokymasis bendradarbiaujant, problemų sprendimas veikloje, įsivertinimas.

  • Aplinkos atžvilgiu: atvirumas, mokiniams naudingi novatoriški sprendimai, kritiškas kaitos vertinimas, partneriškas bendradarbiavimas.


VIZIJA


  • Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla – besimokanti bendruomenė, teikianti kokybišką bendrąjį ugdymą patrauklioje ir mokymuisi pritaikytoje edukacinėje erdvėje.


MISIJA


  • Mokyklos paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, gebėjimą vertinti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt