••• Grįžti

 

 

 

 

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“  Ukmergės rajone ir Dukstynos mokykloje vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

   1)  mokyklos vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

   2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

   3)  mokyklos veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

   4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

   5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – mokyklos mokytojai.

 Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

TŪM Ukmergės rajono savivaldybės švietimo pažangos planas

 Ukmergės Dukstynos mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, laborantų ir mokyklų vadovų kompetencijas, plečia  ugdymo veiklų įvairovę mokiniams, tobulindama mokyklos veiklą keturiose srityse atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą: įrengia STEAM laboratoriją, šiuolaikinę klasę – kupolą, sensorinį kambarį, aprūpina mokyklą šiuolaikine gamtos mokslų, robotikos, technologijų įranga ir specialiosiomis mokymo priemonėmis.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 Siekiami rezultatai:

   1)      Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

   2)      Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

   3)   Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

   4)      Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

   5)      Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvaujančių klasių.

 

-------------------------------

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt